Признања

Признања се додељују једном годишње, а о њиховој додели одлучује Комисија у следећем саставу:

  1. др Ненад Шекуларац (председник)
  2. др Данијела Миловановић Родић (заменица председника)
  3. др Мирко Станимировић (члан)
  4. Љиљана Дир (члан-породица Радовић)
  5. Дејан Рудић Вранић (члан)

Признање архитекта Александар Радовић

Признање које носи име архитекте Александра Радовића установљено je са циљем да подстичe, развија и афирмишe област заштите непокретних културних добара и архитектонско стваралаштво младих стручњака у њеним оквирима.

Посебно признање Фондације

Посебно признање Фондације се додељује изузетним појединцима или организацијама (невладине организације, удружења грађана, неформалне групе), а чији се рад или професионална каријера заснивају на принципима и циљевима које има Фондација.