Посебно признање Фондације

Иницијатива

Иницијативу за доделу Посебног признања покреће појединац или организација попуњавањем формулара и достављањем истог на имејл адресу Фондације (fondar.nis@gmail.com) до 15. јануара, у години за коју се аплицира.

Лауреати

Удружење грађана Подбаре ”Алмашани”

Нови Сад
2023. година