Публикације

СТУДИЈА ЗАШТИТЕ СЕЛА ГОСТУША У ОПШТИНИ ПИРОТ

Гостуша, позната и као “камено село” налази се на југо-истоку Србије у парку природе Стара планина и представља јединствено старопланинско насеље. Већина грађевина потиче из друге половине XIX и из XX века. Село је скоро у потпуности напуштено током 70-тих година прошлог века.

Главни истраживачки циљ био је прикупљање и припрема потребне документације у за проглашење за непокретно културно добро.
Резултати: припремљена документација која осигурава будуће постојање аутентичности кућа и помоћних објеката, урбане матрице села, али и јединствене повезаности између природних и изграђених структура, у оквиру нове модерне употребе села. Документација је обрађена и публикована у оквиру Студије која представља основу за будуће планове и рехабилитацију села.

ИЗДАЊЕНиш 2016
ИЗДАВАЧЗавод за заштиту споменика кутуре Ниш /
Фондација архитекта Александар Радовић
АУТОРЕлена Васић Петровић
УРЕДНИКЕлена Васић Петровић
ИСБН978-86-917367-2-9
ЦИП728.6:398(497.11)(0.034.2)

СТУБОВИ БАШТИНЕ, БР. 2

Гласник Завода за заштиту споменика културе Ниш

ИЗДАЊЕНиш 2016
ИЗДАВАЧЗавод за заштиту споменика кутуре Ниш /
Фондација архитекта Александар Радовић
АУТОР/
УРЕДНИКЕлена Васић Петровић
ИСБНISSN 2466-328X
ЦИПCOBISS.SR-ID 219425292

СТУБОВИ БАШТИНЕ, БР. 1

Гласник Завода за заштиту споменика културе Ниш

ИЗДАЊЕНиш 2015
ИЗДАВАЧЗавод за заштиту споменика кутуре Ниш
АУТОР/
УРЕДНИКЕлена Васић Петровић
ИСБН2466-328X
ЦИП930.85