Novi fond za kulturno nasleđe

Fond Hedli (Headley SEE Cultural Heritage Fund) za jugoistočnu Evropu, nova mogućnost za finansiranje projekata kulturnog nasleđa.

Fond Hedli objavio je poziv za podnošenje prijava i poyiva organizacije iz jugoistočne Evrope da se nagažuju u inovativnim projektima fokusiranim na očuvanje i promociju kulturnog nasleđa.

Grantovi iznose do 5.000 evra za male projekte i do 10.000 evra za inicijative većih razmera. Ukupna raspoloživa sredstva za trenutno otvoreni poziv iznose 34.000 evra. Više detalja možete pronaći na vebsajtu organizacije.

Fondom Hedli za jugoistočnu Evropu upravlja Balkanska muzejska mreža, a finansira ga Headly Trust UK.


Објављено

у

Ознаке: