СТУБОВИ БАШТИНЕ

Завод за заштиту споменика културе Ниш, у сарадњи са Музејом Града Београда, промовисао је први број часописа “Стубови баштине”, пред осамдесетак колега и других гостију, у уторак 15. марта у Конаку кнегиње Љубице у Београду. Поздравну реч одржала је Елена Васић Петровић, директор Завода за заштиту споменика културе Ниш. На промоцији су говорили Проф. др Славиша Перић и један од аутора архитекта-конзерватор Сима Гушић.

Завод за заштиту споменика културе Ниш, који своју делатност обавља на простору 7 управних округа и 40 Градова и општина, односно на једној трећини територије Републике Србије, ове године слави велики јубилеј – „50 година рада“. Тим поводом, уз финансијску помоћ Министарства културе и информисања РС, покренуто је издавање „Гласника Завода за заштиту споменика културе Ниш – СТУБОВИ БАШТИНЕ“.
Поздравну реч одржала је Елена Васић Петровић, директор Завода за заштиту споменика културе Ниш. На промоцији су говорили Проф. др Славиша Перић и један од аутора архитекта-конзерватор Сима Гушић.
Ово је прво периодично издање Завода, које ће бити представљено јавности, а конципирано је тако да обухвати целокупну делатност заштите непокретних културних добара.
Поред радова који се односе на непокретна културна добра за које је надлежан Завод, часопис ће бити отворен и за друге прилоге, и тематски и територијално. Формиране рубрике носе називе: Конзервација, рестаурација и ревитализација, Прикази, Извештаји и Актуелности, и имају за циљ да одговоре управо тој замисли. За први број припремљена је и посебна рубрика која се односи на Јубилеј Завода.
Укупан споменички фонд на простору о коме брине нишки Завод садржи 456 непокретних културних добара. Међу најзначајнијим су свакако археолошка налазишта Царичин град код Лебана, Медијана у Нишу, Феликс Ромулијана код Зајечара и Лепенски вир код Мајданпека, споменици културе манастири Св.Николе и Св.Богородице у Куршумлији, манастир Прохор Пчињски код Бујановца, Кућа Христића у Пироту, знаменита места Чегар и Бубању Нишу и просторне културно-историјске целине у Неготину и Врању.
Завод у својој архиви има више од 8500 цртежа на паусима, 16000 теренских цртежа, 800 регистратора са писаном документацијом, више десетина хиљада фотографија и негатива и неколико хиљада пројеката и елабората.

Промоција је одржана у сарадњи са Музејом Града Београда.


Објављено

у

Ознаке: